Soru.6.: İzmir Modeli, yerel yönetimlerin kendilerine tanımlanmış görev alanındaki alt yapıları gerçekleştirirken, kamusal hizmetlerini sunarken, ne tür stratejik tercihlerin yapılmasını öneriyor?

İzmir Modeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yapısına ve ilişki kurma biçimine ilişkin önerilerini geliştirdikten sonra, özellikleri belirlenmiş bu kurumun, kendisine yasalarla çizilmiş görev alanındaki işlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli altyapıların yapılması ve kamu hizmetlerinin üretilmesinde izlenecek stratejileri ve uygulanacak politikaları ele almaktadır.

İzmir Modeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşamın her alanına yayılmış faaliyetlerini üç gruba ayırarak araştırmaktadır. Bunlar;
          • Yerel Odaklı Kalkınma Yaklaşımı
          • Çok Yönlü Çevre Duyarlılığı ve Sorumluluğu
          • Temel Kentsel Altyapının Sağlanması

diye sıralanmaktadır.