Soru.3.: "İzmir Modeli" çalışması nasıl yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İzmir Modeli" projesini de, İzmirdeniz ve İzmir Tarih projelerinde uyguladığı yöntemle, kolektif ve katılımcı bir çalışmayla geliştirmeye girişti. Bu projenin kavramsal çerçevesini oluşturmak, projenin gelişmesini yönlendirmek için konuyla ilgili akademisyenler, uzmanlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üst kademe yöneticilerinden oluşan 12 kişilik bir mutfak oluşturmuştur. Bu mutfak, ilk toplantısını 21 Ocak 2017 tarihinde yapmıştır. İki toplantı yaptıktan sonra, "İzmir Modeli"nin kullanacağı temel kavramları/değerleri netleştirmek için dört araştırma yapılmasını ve bu araştırmanın bulgularını, toplanan dört ayrı çalıştayda tartışıldıktan sonra son hale getirilmesini sağlamıştır. Daha sonra da hazırlanacak olan Model'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deneyimine/performansına ilişkin verilere dayandırılabilmesi için, araştırma mutfağınca saptanan 20 ayrı konunun, isimleri belirlenen akademisyen/araştırmacılar tarafından araştırılmasını örgütlemiştir. Bu araştırmaların sonuçları, mutfakta yer alanların, 20 araştırmayı yapan araştırmacıların, konuyla ilgili belediye bürokrasisi ve İzmirlilerin katıldığı, çalıştaylarda derinliğine tartışıldıktan sonra söz konusu araştırmalara yazarları tarafından son şekilleri verilmiştir. Bu, 20 araştırma üzerinde toplanan çalıştayların sonuncusu, 2 Aralık 2017 tarihinde tamamlanmıştır ve bir yayına dönüştürülmüştür.

"İzmir Modeli"nin, ön çalışmaları, 11 aylık bir süre içinde tamamladıktan sonra sıra "İzmir Modeli" çalışmalarının iki temel ürünü olan; İzmir Belediyeciliğinde 2004-2018 Döneminin Öyküsü ve İzmir Modeli İzmir İçin Demokratik Bir Belediyecilik Modeli Önerisi, kitaplarının yazılmasına gelmiştir. İdeal durumda bu "görgül" ve "normatif" İzmir Modelleri'ni oluşturan kitapların, proje mutfağının mensupları ve 20 konunun araştırmacıları tarafından kolektif olarak üretilmesi gerekiyordu. Ama pratikte bunun gerçekleştirilmesinin yolu bulunamayınca, proje mutfağı bu kitapların, proje çalıştaylarının moderatörlüğünü yapmış olan İlhan Tekeli tarafından yazılmasına karar vermiştir. Bunun üzerine İlhan Tekeli, hazırladığı ilk taslakları, 3 Mart 2018 ve 28 Mayıs 2018 tarihlerinde toplanan çalıştaylarda tartışmaya açmış ve her iki kitaba son halinin verilmesini sağlamıştır. 1 yıl, 4 ay süren çalışmalar sırasında, toplam 31 çalıştay ya da çok sayıda kişinin katıldığı toplantı yapılmış ve bu toplantılara belediye bürokrasisinde 89, belediye dışındaki akademisyenler, uzmanlar ve ilgilerden 78 ayrı kişi katılmıştır. Ortaya çıkan ürün, onların katkılarını içermektedir.