Soru.9.: İzmir Modeli, bir kentte temel kentsel altyapının sağlanmasına nasıl yaklaşıyor?

Bir kentin yaşayanlarının "yaşam kalitesi"ni yükseltebilmesi, kentteki sanayi ve hizmetlerin üretilebilmesi için gerek duyulan su, elektrik, doğalgaz, telefon, atık su toplama ve artıma tesisatı, kent içi yollar, kentteki raylı ya da motorlu taşıma sistemleri ve benzeri donatıların tümü, genel olarak kentsel altyapı kapsamı içinde bulunmaktadır. Modern belediyelerden en çok beklenen hizmet, genellikle bu altyapıların yapılması ve işletilmesinin sağlanması olmaktadır.

Bir kentin kentsel altyapısının yetersizliği, etkinliğinin ve verimliliğinin düşüklüğüne neden olmaktadır. Bir kentte altyapıların ve onların sunduğu hizmetin varlığı, o kentte yaşayanların yapabilirliklerini, dolayısıyla özgürlüklerini artırmaktadır denilebilir. Bir kentte, kentlilere sunulan altyapı çeşitliliğinin artması, "yaşam kalitesi"nin "hedonik" ve "euadamonik" yönlerinin her ikisinin de gelişmesine yol açar. Kentsel altyapılar, genellikle bir ağ oluşturma özelliğine sahiptir. Günümüzde toplumsal yapının ağ özelliği taşıması, büyük ölçüde kentsel altyapılar yoluyla gerçekleşmektedir. Kentsel altyapıların verdiği hizmetlerin karşılığı, bir biçimde kullanıcılar tarafından ödenmektedir.

Bu bölümde, İzmir Modeli'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel altyapı hizmetleri konusunda izleyeceği stratejik tercihler geliştirilirken, İZSU’nun içme suyu sağlama faaliyetleriyle, kent içi toplu ulaşım faaliyetleri üzerinde durulacak, belediyenin denetimi olmayan elektrik ve doğalgaz dağıtım faaliyetleri üzerinde bir öneri geliştirilmeyecektir.